Velg en side

Det blir stadig tatt i bruk nye doping midler og doping metoder. På den andre siden utvikles det stadig nye metoder for å avsløre doping. Det har lenge vært et kappløp mellom nye måter og dope seg på og metoder for å avsløre ulovlig doping. Oppbevaring av prøver over lang tid har gjort det mulig å gå tilbake å analysere prøver tatt for mange år siden med nye metoder. På denne måten har «gamle synder» blitt avslørt, men stadig dukker det opp nye metoder og stoffer.

I dette stadige kappløpet mellom utvikling av nye måter å dope seg på og nye måter å avsløre doping på må man også ta i betraktning stoffer som brukes for å kamuflere doping.

Dette er stoffer som i seg selv ikke er prestasjonsfremmende eller stoffer som er tillatt i små mengder under forutsetning av at det foreligger en medisinsk diagnose. Det siste gjelder for eksempel astma medisin som kan inneholde stoffer som ellers ville ha vært forbudt.

Kamuflerende midler

Kamuflerende midler kan være så mangt. Professor Declan P. Naughton ved Kingston University i London mener å kunne påvise at juksemakere potensielt kan kamuflere ulovlig injiserte doser testosteron gjennom å drikke te. En kopp sterk grønn te er nok til å redusere mengden av hormonet testostereon i urinen med bortimot 30 % påstår han. Et enzym i kroppen som skiller ut testosteron i urinen undertrykkes av plantestoffet catechin i grønn og hvit te. Svart te har ifølge studien ikke noen slik kamuflerende egenskap.

Når det gjelder en av tidenes dopingskandaler, avsløringen av at seks finske langrennsløpere under Ski-VM i Lahti i 2001 hadde dopet seg, så skjedde dette blant annet ved påvisning av stoffet på Hydroxy ethyl starch også kalt HES. Et ganske farlig middel som brukes for å kamuflere blod doping.

Det har ved flere anledninger vært påstått at ved å ta lovlige mengder astma medisin kan man kamuflere eller i hvert fall vanskeliggjøre testing av doping.

Diuretika er en fellesbetegnelse på stoffer som øker utskillelse av urin. I nyrene reguleres utskillelsen av salter fra blodet. Mange kompliserte fysiologiske forhold er av betydning for denne reguleringen. De fleste diuretika øker utskillelsen av Na+ som trekker med seg vann og andre ioner, bl.a. Cl–.

Vanndrivende midler

Vanndrivende midler brukes mot høyt blodtrykk, hjertesvikt og væskeansamlinger i kroppen, for eksempel furosemid. I idrett blir de misbrukt til hurtig redusering av kroppsvekten i kroppsbygging og i idretter med vektklasser, samt å skjule spor etter andre forbudte stoffer ved fortynning av urinen.

Det finnes mange andre midler med diuretisk virkning. Stoffer som hemmer karbondioksidanhydrase, og stoffer som virker på grunn av sin osmotiske aktivitet, var tidligere mye brukt. I folkemedisinen finnes det en rekke urter som tillegges diuretiske egenskaper.

Et kjent vanndrivende middel er koffein som finnes i vanlig kaffe og cola. Stoffet er også moderat prestasjonsfremmende, men er ikke forbudt i små mengder.

For noen få år siden ble Ine Vigernes mistenkt for å ha brukt doping. Hun ble frikjent. Årsaken til mistanken var unormalt høyt koffeininnhold i en urinprøve hun avla etter å ha tatt medalje i NM. Ine bedyret sin uskyld og sa at hun hadde drukket kaffe for å få avgitt urinprøve. Kaffe er vanndrivende. Koffeininnholdet i urinprøven var så høy at den var unormal hvilket betyr at Ine måtte ha drukket anselige mengder med kaffe like etter målpassering for at det skulle vises som en unormal høy mengde i urinen. Det er allment kjent at koffeintabletter brukes for å skjule doping ved at man later vannet rasker og oftere, og da vasker jo kroppen ut eventuelle spor av de preparatene man har tatt når man later vannet.

Related Post