Velg en side

Idrett er noe nordmenn elsker, enten det er sykling, fotball eller skigåing. Langrenn har i mange år vært en av suksesshistoriene til norske idrettsutøvere, hvor vi har havnet på toppen av pallen gang på gang. Etter langrenn kommer skiskyting og hopp svært høyt, samt idretter som kombinert og alpint. Skiøvelser som telemark, snøbrett og kulekjøring er også øvelser nordmenn har gjort det bra i.

Men det ligger en skygge over idretten, uansett hvilken sport man snakker om. For det ligger så mye penger og prestisje i å bli best, at mange velger å jukse seg til toppen. Det de kanskje ikke er klar over, er at dette er lovbrudd som kan stilles på lik linje med all annen kriminalitet. I så måte burde det kanskje vært like straffer for idrettsutøvere som andre som gjør forbrytelser, nemlig fengsel.

Hvorfor er doping i langrenn kriminalitet?

Og hvorfor er doping i langrenn kriminalitet, er det kanskje mange som spør seg. Det er jo bare en uskyldig forseelse som ikke betyr noe. Det er en rekke aspekter ved doping som gjør at det er å regne som kriminalitet.

Penger

For det første er doping kriminelt fordi det er snakk om penger. Å tilegne seg penger som man ellers ikke ville ha hatt uten doping. På samme måte smugler folk alkohol og narkotika, for å tjene penger de ikke skulle ha hatt. Eller man snylter på skatten. Det er mange former for å begå kriminelle handlinger på, men de fleste handler om å berike seg på en eller annen måte. I denne sammenheng er penger roten til alt vondt. Dette kan også være penger som kunne vært brukt på andre deler av samfunnet, for eksempel eldreomsorg, skole og helse.

Medikamentindustri

For det andre er doping kriminelt fordi det skaper en hel industri av produksjon av medikamenter, utstyr og måter å skjule dopingbruk på. Doping selges ikke bare til toppidrettsutøvere og deres støtteapparat, men også til befolkningen ellers. I et forsøk på å bli enda sterkere eller se enda bedre ut, tar en stor del av befolkningen ulovlige dopingmidler. Alle slike industrier som er utenfor samfunnet, er som oftest ulovlige, og det er ikke uten grunn at de er det. For det første er det farlig å ta doping, og helsen kan bli sterkt påvirket av dopingbruk. Det er en kostnad for samfunnet og kan være ødeleggende for den som doper seg og dens pårørte. For det andre er det en svart økonomi som også kan være aktuell for å skjule annen type kriminalitet, som menneskesmugling, våpensalg og narkotikasalg.

Ødelegger gleden

For det tredje kan vi si at doping er kriminalitet, fordi det ødelegger noe som er fint og bra i samfunnet. Idrett skal være en ting man feirer og skaper glede rundt. Langrenn skal gi folk motivasjon til å være ute i naturen og holde seg friske. Idrett skal gi folk muligheten til å være aktive og drive på med ting de elsker. Langrenn skal være en arena for folk flest til å være sammen og oppnå mål. Doping i langrenn og idretten generelt legger en demper på dette fine og gledespredende.

Doping er noe som kan sammenlignes med kriminalitet, med det tre overliggende begrunnelsene. Men det er ikke noe umenneskelig eller uforståelig. Det betyr ikke at det bør jobbes mot at denne formen for kriminalitet får eksistere. Det kan være sterke krefter i aksjon som gjør at doping fortsatt får lov til å drive på som de vil. Det er som oftest bakmenn som styrer denne kriminaliteten. Når man klarer å få has på disse, vil man kanskje kunne få en stopp for doping også i langrenn.