Velg en side

Gendoping er en måte å øke prestasjonsevnen på ved å overstyre sitt genetiske potensial ved tilførsel av gener som har en ønsket og forhåpentligvis forbigående effekt.

Gendoping er definert som ikke-terapeutisk bruk av celler, gener, genetiske elementer eller modulering av genekspresjon som gir muligheter for å øke utøvers yteevne.

Gendoping har vært anført på World Anti-Doping Agency (WADA’s) dopingliste siden 2003, da man ønsket å være i forkant av utviklingen på dette feltet. Man har i lengre tid vært klar over at gendoping vil komme og at det vil bli en stor utfordring å påvise denne avanserte formen for doping. Pr. i dag fremtrer gener for EPO, humant veksthormon og ulike vekstfaktorer som svært aktuelle å benytte innen gendoping og flere vil sikkert komme. Andre typer genmanipuleering som CRISPR kan komme i idretten og det vil bli en ekstremt stor utfordring å påvise denne typen doping.

Dette vil sette store krav til analyse- og deteksjonsteknologi på laboratoriene, lovgivning på dette feltet, utdannelse og opplysning på alle plan og økt grad av samarbeid mellom de ulike aktørene på dette markedet. Dette vil være grunnpilarene i bekjempelsen av det som kan bli idrettens svøpe – genetisk designede idrettsutøvere.

WADA jobber målrettet for å igangsette preventive tiltak mot bruk av gendoping innen idretten. Ved siden av at gendoping er angitt på dopinglisten, har WADA prioritert gendoping som forskingsområde, blant annet med tanke på å utvikle nye deteksjonsmetoder.